BREE BASKET is...

Een jonge, dynamische en ambitieuze familiale club!

Gegroeid uit de jeugdwerking van het eens sportief zo succesvolle ‘grote Bree’ werd op

1 mei 2009 een nieuwe club opgericht onder de naam Basket Jong Bree met stamnummer 5025. Ondertussen is deze naam veranderd in BREE BASKET, een naam die de dynamiek van de club uitstraalt.

Hoofddoel is om iedereen op een aangename manier te laten basketten. De ambitie is echter om een super opleiding te bieden aan alle spelers, van hoog tot laag en van jong tot oud.

Er werd een serieuze structuur op poten gezet, die ons in de toekomst garandeert dat iedereen een top-opleiding zal genieten en dat talent op de perfecte manier begeleid zal worden. De club investeert prioritair in opleiding!

Tamara Dreesen en Ollie van Kempen hebben hiervoor de opdracht gekregen de lijnen uit te zetten en de algemene en sportieve coördinatie op zich te nemen. Alle trainers werken met hen samen om een duidelijke strategie te bepalen.

Met 2 of 3 trainingen per week en specialisatietrainingen (shot, center, agility), onder leiding van gespecialiseerde coaches, willen we spelers op een verantwoorde manier te laten evolueren naar hun best mogelijke niveau. Daarom is de investering in goed gediplomeerde trainers een absolute must. Ook het aanschaffen van een professioneel shotmachine (de eerste in België!) is een bewijs van onze doelstelling om een degelijke dat spelers een optimale opleiding genieten.

Waar de sportieve cel alles in het werk stelt om het sportieve optimaal te krijgen, kijkt de financiële cel toe dat de centen die via de organisaties van de evenementencel en de sponsorcel bijeengebracht worden, goed gebruikt worden. Om dit alles goed over te brengen naar de leden en naar de buitenwereld is er een communicatiecel.

Er zit inderdaad structuur in deze club. Verder op de website vinden jullie een organigram waarin deze structuur verduidelijkt wordt.

Structuur is uiteraard ook nodig om 160 leden verdeeld over 14 ploegen in competitie goed te laten functioneren. Een competitie waar voor de jeugdploegen niet het winnen voorop staat, doch de groei en de evolutie van elke speler prioritair is.

 Het succes van de grote instroom van jonge spelertjes is o.a. te wijten aan onze samenwerking met MultiMove. Hierbij worden jonge kinderen op een speelse wijze in contact gebracht met sporten in het algemeen en basketbal in het bijzonder.

Winnen en promoveren zijn belangrijk bij onze seniorenteams. Dit om op een zo hoog mogelijk niveau te komen met talentvolle zelf opgeleide spelers. En dit zonder financieel zotte dingen te doen. Gezond blijven is een absolute must! En dit op alle vlakken.

 

Namens de hele BREE BASKET groep,

One Team,

Jef Vandekerkhof

voorzitter

Gerelateerde afbeelding