Sportieve visie

 

Missie:

Bree Basket tracht aan iedere jeugdspeler basketbal aan te bieden op een zo hoog mogelijk niveau en dit onder begeleiding van vakkundige en hoog gediplomeerde trainers. Hierdoor geven we de spelers de mogelijkheid om later door te groeien naar hun hoogst bereikbare niveau en verzekeren we zodoende een degelijke doorstroming naar onze seniorteams.
 
 
 

Doelstellingen:

1.    Vorming van spelers

Eerst worden basistechnieken aangeleerd (fundamentals) --> dribbelen, passen, lay-up, shottechniek, enz…
Vervolgens spitsen we ons toe op het tactische aspect --> positie op het veld, looplijnen, systemen aanleren, verschillende manieren van defense spelen,…

 
2.    Aanwerving van coaches

Een goede opleiding kan enkel gegarandeerd worden indien de coaching staff voldoende gediplomeerd en gekwalificeerd is. Aanwerving van nieuwe coaches gebeurt enkel na een degelijke screening. Bree Basket ziet er tevens op toe dat onze coaches zich continu verbeteren door middel van opleidingen, clinics,…
 
 
3.    Sportieve visie

Tot hun 12de levensjaar krijgen spelers geen vaste wedstrijdposities toegekend. Hierna trachten we de spelers op zoveel mogelijke posities te leren spelen, hetgeen de ontwikkeling van de speler alleen maar ten goede komt.
Spelminuten worden in de mate van het mogelijke verdeeld onder alle spelers tot ze de leeftijd van 13 jaar bereikt hebben. Nadien proberen we stelselmatig de jongens duidelijk te maken dat ze de minuten op het terrein moeten verdienen door steeds aanwezig te zijn op de trainingen, hard te werken en maximale inzet te vertonen.
Spelers worden doorgeschoven naar een hogere ploeg op basis van hun capaciteiten en dit in samenspraak met de speler zelf, zijn ouders, de coach, de sportieve cel en de algemeen coördinator.
De ploegen worden steeds ingedeeld op basis van de kwaliteiten van de spelers. Dit principe passen we toe vanaf het moment dat een speler de leeftijd heeft bereikt van 12 jaar.
Door op deze manier te werk te gaan voorzien we tevens ook een vlotte overgang van de jeugdspeler naar een senior ploeg. We trachten dan ook, in de mate van het mogelijke, dezelfde principes te hanteren bij de senioren.